Tänk dig att du sitter vid en gemensam datorn på ett utländskt hotell. Du ska boka en biljett eller checka in på flyget, men du inser att tangentbordet inte har några svenska tecken.

Eller tänk dig att du användeer din egen dator och att du ska skriva till en norsk bekant som heter Bjørn.
Hur gör du?

Ja, i vissa program kan du välja att infoga tecken och annars kan du förstås byta språk på tangentbordet genom att välja Inställningar, Tid och språk. Det här kan dock kännas onödigt krångligt om du bara vill infoga en enskild bokstav. En enklare lösning är att använda något som kallas för ascii-koder.

Den här koden kan man skriva på vilket tangentbord som helst via den numeriska delen, alltså delen med siffror som sitter till höger. Tryck bara på Num lock för att aktivera det numeriska tangentbordet, annars används tangenterna som pilar. Håll sedan Alt-tangenten nere och skriv in en tre- eller fyrsiffrig kod. När du släpper Alt ser du rätt bokstav.

Skriver du exempelvis Alt+0197 så får du bokstaven Å medan Alt+0216 ger dig ett norskt/danskt Ø.

För fler tecken – kolla i vår tabell här nedan.

Ascii

Siffror

0 = Alt+048
1 = Alt+049
2 = Alt+050
3 = Alt+051
4 = Alt+052
5 = Alt+053
6 = Alt+054
7 = Alt+055
8 = Alt+056
9 = Alt+057

Stora bokstäver (svenska/finska alfabetet)

A = Alt+065
B = Alt+066
C = Alt+067
D = Alt+068
E = Alt+069
F = Alt+070
G = Alt+071
H = Alt+072
I = Alt+073
J = Alt+074
K = Alt+075
L = Alt+076
M = Alt+077
N = Alt+078
O = Alt+079
P = Alt+080
Q = Alt+081
R = Alt+082
S = Alt+083
T = Alt+084
U = Alt+085
V = Alt+086
W = Alt+087
X = Alt+088
Y = Alt+089
Z = Alt+090
Å = Alt+0197
Ä = Alt+0196
Ö = Alt+0214

Små bokstäver (svenska finska alfabetet)

a = Alt+097
b = Alt+098
c = Alt+099
d = Alt+0100
e = Alt+0101
f = Alt+0102
g = Alt+0103
h = Alt+0104
i = Alt+0105
j = Alt+0106
k = Alt+0107
l = Alt+0108
m = Alt+0109
n = Alt+0110
o = Alt+0111
p = Alt+0112
q = Alt+0113
r = Alt+0114
s = Alt+0115
t = Alt+0116
u = Alt+0117
v = Alt+0118
w = Alt+0119
x = Alt+0120
y = Alt+0121
z = Alt+0122
å = Alt+0229
ä = Alt+0228
ö = Alt+0246

Norska/danska bokstäver

Æ = Alt+0198
Ø = Alt+0216
æ = Alt+0230
ø = Alt+0248

Bokstäver i andra språk

Š = Alt+0138
Π= Alt+0140
Ž = Alt+0142
š = Alt+0154
œ = Alt+0156
ž = Alt+0158
Ÿ = Alt+0159
þ = Alt+0254
À = Alt+0192
Á = Alt+0193
 = Alt+0194
à = Alt+0195
Ç = Alt+0199
È = Alt+0200
É = Alt+0201
Ê = Alt+0202
Ë = Alt+0203
Ì = Alt+0204
Í = Alt+0205
Î = Alt+0206
Ï = Alt+0207
Ð = Alt+0208
Ñ = Alt+0209
Ò = Alt+0210
Ó = Alt+0211
Ô = Alt+0212
Õ = Alt+0213
× = Alt+0215
Ù = Alt+0217
Ú = Alt+0218
Û = Alt+0219
Ü = Alt+0220
Ý = Alt+0221
Þ = Alt+0222
ß = Alt+0223
à = Alt+0224
á = Alt+0225
â = Alt+0226
ã = Alt+0227
ç = Alt+0231
è = Alt+0232
é = Alt+0233
ê = Alt+0234
ë = Alt+0235
ì = Alt+0236
í = Alt+0237
î = Alt+0238
ï = Alt+0239
ð = Alt+0240
ñ = Alt+0241
ò = Alt+0242
ó = Alt+0243
ô = Alt+0244
õ = Alt+0245
ù = Alt+0249
ú = Alt+0250
û = Alt+0251
ü = Alt+0252
ý = Alt+0253
ÿ = Alt+0255

Valutor

€ = Alt+0128
£ = Alt+0163
$ = Alt+036

Skiljetecken med mera

! = Alt+033
" = Alt+034
# = Alt+035
% = Alt+037
& = Alt+038
' = Alt+039
( = Alt+040
) = Alt+041
* = Alt+042
+ = Alt+043
, = Alt+044
- = Alt+045
. = Alt+046
/ = Alt+047
: = Alt+058
; = Alt+059
< = Alt+060
= = Alt+061
> = Alt+062
? = Alt+063
@ = Alt+064
[ = Alt+091
\ = Alt+092
] = Alt+093
^ = Alt+094
_ = Alt+095
` = Alt+096
{ = Alt+0123
| = Alt+0124
} = Alt+0125
~ = Alt+0126
‚ = Alt+0130
ƒ = Alt+0131
„ = Alt+0132
… = Alt+0133
† = Alt+0134
‡ = Alt+0135
ˆ = Alt+0136
‰ = Alt+0137
‹ = Alt+0139
‘ = Alt+0145
' = Alt+0146
" = Alt+0147
" = Alt+0148
• = Alt+0149
– = Alt+0150
— = Alt+0151
˜ = Alt+0152
™ = Alt+0153
› = Alt+0155
¡ = Alt+0161
¢ = Alt+0162
¤ = Alt+0164
¥ = Alt+0165
¦ = Alt+0166
§ = Alt+0167
¨ = Alt+0168
© = Alt+0169
ª = Alt+0170
« = Alt+0171
¬ = Alt+0172
® = Alt+0174
¯ = Alt+0175
° = Alt+0176
± = Alt+0177
² = Alt+0178
³ = Alt+0179
´ = Alt+0180
µ = Alt+0181
¶ = Alt+0182
· = Alt+0183
¸ = Alt+0184
¹ = Alt+0185
º = Alt+0186
» = Alt+0187
¼ = Alt+0188
½ = Alt+0189
¾ = Alt+0190
¿ = Alt+0191
÷ = Alt+0247