Google låter meddela att det snart blir möjligt att redigera och kommentera dokument som har skapats med Microsoft Office i molntjänsterna G Suite och Google Dokument (Google Docs).

Filtyperna som stöds är doc, docx, dot, xls, xlsx, xlsm, xlt, ppt, pptx, pps och pot, det vill säga alla de vanligaste formaten för Word, Excel och Powerpoint.

Fram tills nu har det bara varit möjligt att se filer som skapats av Microsoft Office i G Suite och Google Dokument. För att kunna redigera filerna har det krävts att du först omvandlar dem till Googles format.

Stödet kommer att rullas ut stegvis under april och maj månad, rapporterar The Verge.