Enligt Distil Networks nya rapport ”Bad bot report 2019: The bot arms race continues” utgörs 37,9 procent av all internettrafik av trafik från botar, det vill säga automatiserade program som utför olika uppgifter på nätet istället för människor.

Nästan två tredjedelar av alla botar är illasinnade (”bad bots” är facktermen på engelska) och används för att utföra dos-attacker, automatisera hack, lämna falska recensioner, klicka på reklam och annat som orsaker skada på något sätt.

Fördelningen mellan mänskliga besökare, ”goda botar” och ”dåliga botar” skiljer sig markant från bransch till bransch. Inom molntjänster är huvuddelen av trafiken (62,7 procent) godartade botar medan bara 19,5 procent är människor. Inom hälsa och medicin är 73 procent mänsklig aktivitet och ”bara” 11,9 procent dåliga botar. Men inom finans står dåliga botar för hela 42,2 procent av trafiken.

Över hälften av trafiken från de dåliga botarna kommer från USA och Amazon är den enskilt största källan med 18 procent. Tre fjärdedelar av botarna har avancerade funktioner för att undgå upptäckt, som att hoppa mellan olika ip-adresser och härma mänskliga musrörelser.