Google har under årens lopp fått en hel del kritik för den stora mängd information som samlas in om oss användare, något som gör det svårt att värna om den personliga integriteten när man använder företagets tjänster.

Krönika: Priset för Googles tjänster har blivit för högt

Nu har Google vidtagit ett antal åtgärder för att fila på sitt rykte. Förutom att göra det möjligt att ställa in en tidsgräns för hur länge som sökhistorik och platsdata ska sparas tänker man lägga till ett inkognitoläge i Google Maps.

Missa inte: 7 av de viktigaste nyheterna från Google I/O

Använder du dig av inkognitoläget kopplas inte dina sökningar och körhänvisningar till ditt Google-konto. För att aktivera eller inaktivera läget trycker du på din profilbild, vilket innebär att du måste vara inloggad för att funktionen ska fungera.

När det nya inkognitoläget ska införas har inte meddelats, men räkna med att det sker någon gång under sommaren.