Det är irriterande att få ett viktigt e-postmeddelande med en irrelevant eller saknad ämnesrad. Det gör det svårt att leta fram det igen senare. Visst, du kan kategorisera ditt mejl för att hjälpa dig att hitta det, eller söka på innehållet, men inget slår en användbar ämnesrad när du tittar på dina sökresultat.

I Microsoft Outlook finns lösningen, i form av en tämligen okänd funktion som låter dig redigera ämnesraden för e-postmeddelanden som du har fått. Med hjälp av den kan du bli av med åtminstone ett irritationsmoment.

Ämne för mejl i Outlook

1. Möjligheten att redigera ämnesrader är en del av mappvisningsinställningarna. För att komma åt dessa, gå till menyn Vy och välj Vyinställningar.
2. Detta öppnar fönstret Avancerade vyinställningar.
3. Klicka på Andra inställningar.
4. Bocka för Tillåt redigering i celler.
5. Stäng med OK två gånger.

Om du nu öppnar ett inkommet e-postmeddelande och klickar på ämnet kan du redigera det. När du stänger igen får du frågan om du vill spara ändringarna. Du kan också redigera direkt i inkorgen om den vy du använder tillåter detta. Du kommer inte att kunna redigera fält som Från, Till eller tiden, men du behöver aldrig mer se en massa tomma eller intetsägande ämnesrader i ditt arkiv.