FRÅGA. Jag använder senaste versionen av Acrobat Reader DC för att kunna öppna vissa dokument. Varje gång poppar det upp en läsruta som jag måste klicka bort för att kunna gå vidare. I läsrutan står det: Kolla in Nya Acrobat Reader DC.

Hur gör jag för att få bort läsrutan för gott?

Leif

SVAR. För min del visades rutan Kolla in Nya Acrobat Reader DC bara en gång. När jag hade bläddrat mig igenom alla steg i guiden visades den inte mer.

Adobe Acrobat Reader DC

Det finns också en möjlighet att slå av Adobes alla meddelanden. Kanske kan det hjälpa? För att ändra detta öppnar du Redigera, Inställningar, Allmänt och bläddra dig ned till Meddelanden från Adobe. Ta bort bocken i rutan vid Visa meddelanden när jag startar Adobe Acrobat Reader och klicka på OK.

Du kan också markera Visa inte meddelanden när jag visar ett dokument.