Mozilla släpper nu en ny version av Firefox, där man tar fasta på strategin att ”prokrastinera med flit.” Det vill säga, webbläsaren väntar med att utföra vissa uppgifter som inte behöver göras på momangen, vilket ska ge en webbläsare som känns rejält snabbare än tidigare.

Firefox ska exempelvis prioritera skript för de saker vi behöver allra först när vi öppnar ett nytt fönster, istället för att ladda allt på samma gång. De vanligaste skripten för Instagram, Amazon och Google-sökningar ska utföras 40-80 procent snabbare än tidigare, samtidigt som webbläsaren undviker att ladda autofyll-moduler om några sådana formulär inte finns på sidan.

Firefox kommer också pausa flikar som ligger i bakgrunden om systemets minnestillgång kryper under 400 megabyte, men flikarna hoppar igång igen om vi klickar på dem. Vidare ska Firefox starta snabbare även för användare som anpassat sin webbläsare med teman eller många plug-ins, helt enkelt genom att vänta med vissa uppgifter under just uppstartsprocessen.

Alla nyheter i denna Firefox-version, bland annat fler begränsningar för spårning på nätet, finns att läsa mer om på Mozilla blogg.