Antalet fasta bredbandsabbonnemang blir allt fler i Sverige, och fiber står för all tillväxt. Fiber har också gett oss snabbare bredband, visar Post- och Telestyrelsens (PTS) undersökning av telekommarknaden under 2018.

Tre av fyra väljer idag fasta bredbandsabbonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s. Det är en ökning på sju procentenheter jämfört med 2017. Samtidigt har antalet bredbandsabonnemang via kopparnätet (xdsl) för första gången blivit färre än abbonnemangen via kabelnät-tv.

Undersökningen visar också att många inte bara surfade utan också ringde över 4g-nätet för första gången under 2018, tack vare ny teknik hos operatörerna. En fjärdedel av alla trafikminuter skedde över 4g under 2018 jämfört med bara en procent under 2017.