Förhandlingar ska just nu pågå mellan Telia och leverantören Nent, men Telia varnar redan nu för vad som kan hända om man inte kommer överens: Telia kan förlora rättigheterna, och kunder kan därmed förlora möjligheten att titta på kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10, NFL Networks och Esports Tv från den 1 juli.

Problemet enligt Telia är att man helt enkelt inte lyckas komma överens om vilka villkor som ska gälla företagen emellan.

Exakt vilka kanalpaket som påverkas, och mer information finns på telia.se/tvinfo.