Microsoft Office är världens vanligaste kontorsprogram och det innehåller många användbara komponenter, av vilka Outlook är en mycket kompetent e-postklient. Det finns till exempel en möjlighet att skicka ut en omröstning till ett antal mottagare.

Detta kan användas till mycket. Oavsett om du bara försöker bestämma vilken typ av pizza som ska beställas för ett möte eller hålla en omröstning om någonting viktigare, gör det enkelt med en fråga.

Massor av verktyg, inte bara Outlook, har denna förmåga – det kan vara allt från en enkel enkät i Slack eller Facebook till ett komplett frågeformulär i något mer avancerat program.

Men Outlooks röstknappar erbjuder ett lätt och smidigt sätt att göra en undersökning via e-post, vilket väl fortfarande är det sätt flest människor kommunicerar på.

Omröstning i Outlook

1. Skriv

Skapa ett meddelande som vanligt, skriv text och fyll i dina mottagare. Byt till menyfliken Alternativ och klicka på Använd röstknappar.


Omröstning i Outlook

2. Röstalternativ

Om de enkla standardalternativen för ja och nej som finns inte räcker, klicka på Eget. I fältet Använd röstknappar kan du nu skriva in dina egna val, med semikolon mellan varje.


Omröstning i Outlook

3. Skicka

Skicka sedan meddelandet som vanligt. När mottagaren öppnar det finns röstalternativen i menyraden. Det är bara att klicka på Rösta och sedan välja.


Omröstning i Outlook

4. Bekräfta

Det går att välja att svara direkt eller att först redigera svaret och kanske komplettera med några egna synpunkter. Du får tillbaka svaret med texten Avsändaren svarade och aktuellt val.