I mitten av maj släppte Microsoft säkerhetsuppdateringar för flera gamla versioner av Windows, inklusive Windows XP. Orsaken var en mycket allvarlig säkerhetsbrist som Microsoft befarar kan leda till en Wannacry-liknande massinfektion.

Simon Pope, chef på Microsofts Security Response Center, säger nu att minst en miljon sårbara datorer fortfarande inte har uppdaterats och kan smittas om någon börjar sprida en mask som utnyttjar buggen.

– Det har bara gått två veckor sedan buggfixen släpptes och några tecken på en mask har inte setts till. Det betyder inte att vi är säkra.

När Wannacry-masken spreds 2017 hade Microsoft haft en säkerhetsuppdatering för den så kallade Eternalblue-sårbarheten ute i två månader men det hindrade inte masken från att åsamka stor skada när uppskattningsvis 200 000 datorer infekterades.

Den nya säkerhetshetsbristen, som har fått namnet Bluekeep, drabbar Windows XP, Windows 7 och Windows Server 2003, 2008 och 2008 R2.