Google låter via Twitter meddela att man ändrar på algoritmerna för sin sökmotor. Tanken är att begränsa antalet träffar till två per sajt, detta i syfte att öka mångfalden.

I vissa fall kan undantag göras, detta om träffarna bedöms som mer relevanta. Så antagligen kan vi förvänta oss att den som söker efter musik från sin favoritartist även i fortsättningen får en mängd förslag från Google-ägda Youtube.

De nya algoritmerna är domänbaserade, vilket bland annat innebär att underdomäner som pcforalla.idg.se och m3.idg.se likställs med idg.se.

De nya algoritmerna har redan börjat användas, men räkna med att det kan ta ett tag innan de fungerar som avsett.