Den kopplingen mellan tjänsterna ska därför plockas bort, meddelar Google på sin blogg. Från och med juli månad ska de bilder användare lägger till på sin Google Drive inte per automatik synkroniseras till Google Foto, och vice versa. Bilder som raderas på ena tjänsten ska inte heller automatiskt raderas på den andra.

Förändringen är tänkt att förenkla handhavandet, och inte orsaka att ovetande användare råkar radera foton. Med en ny funktion kallad Upload from drive kan användare dock manuellt exportera bilder till Foto.

Alla bilder som redan är uppladdade till Drive respektive Foto blir dock kvar där de först laddades upp. Tidigare funktioner för att synkronisera säkerhetskopiera bilder fungerar också som tidigare på både pc och Mac.