Många program, till exempel Microsoft Office, ger dig möjlighet att spara dina dokument i det universella pdf-formatet. Men pdf-filer kan bli ganska stora, särskilt om de innehåller massor av bilder och objekt.

Om du har skapat en pdf som är för stor för att till exempel skicka med e-post kan den behöva komprimeras.

Att minska storleken på en pdf-fil är en ganska enkel procedur, som främst går ut på att reducera upplösningen på ingående bilder.

Men i Windows finns inte något program som kan hantera pdf-filer som standard, så för att kunna öppna och komprimera en fil krävs något tredjepartsprogram. Vi har valt att använda Free PDF Compressor, som är gratis och tar upp liten plats på din hårddisk och i minnet.

Hämta programmet på freepdfcompressor.com. Installera det i Windows på vanligt vis, så är du redo att börja komprimera.

Free PDF Compressor

1. Bläddra fram din pdf-fil i det översta fältet.
2. Som standard sparas den i samma mapp med ordet compressed tillagt till filnamnet. Detta kan du om du vill ändra i det andra fältet.
3. Välj önskad storlek, från minst (med lägst bildupplösning) högst upp till störst längst ned.
4. Klicka på Compress.
5. Processen tar olika lång tid beroende på storleken på din fil och antal bilder i den.