Google Maps är världens mest populära karttjänst. Inte utan orsak, eftersom den innehåller massor med användbara funktioner, mer eller mindre kända. Den hjälper oss på många sätt, med bland annat liveuppdateringar om trafiksituationen och bra navigationsfunktioner.

Den har många andra funktioner där du kan bidra med recensioner och foton till den plats du har besökt. Och den sparar dina data. Visste du att du kan ta reda på var du var ett visst datum för flera månader sedan?

Platshistoriken i Google Maps hjälper dig att spåra dina besökta platser och samla användbara tips och information utifrån den sparade informationen. Vi visar hur du använder tidslinjen i Google Maps för att följa dina rörelser över planeten.

Bilderna illustrerar Android-versionen, men det ser likartat ut i en Iphone. Tänk också på att funktionen kräver att Plats är påslaget i enhetens inställningar.

Google Maps - Visa plats

1. Tidslinje

Starta Google Maps i din telefon och klicka på de tre strecken uppe till vänster. Välj Din tidslinje.


Google Maps - Visa plats

2. Bekräfta

Första gången du gör detta måste du bekräfta åtgärden genom att klicka på Då kör vi.


Google Maps - Visa plats

3. Kalender

Klicka på kalendern för att öppna aktuell månad. Du kan backa många månader tillbaka om du vill. Välj datum.


Google Maps - Visa plats

4. Karta

Kartan visar exakt hur rört dig de dagen. Klicka nedtill för en detaljerad beskrivning, där du också kan klicka för mer information.