När vi körde Windows 95 och Windows XP var Powertoys en populär samling verktyg som gav Windows mer avancerade funktioner.

I Windows 10 når man via inställningsmenyn, men Microsoft har även åter återlanserat Powertoys.

Powertoys

Programmen släpps som öppen källkod och det finns många olika verktyg på gång. I skrivande stund finns det bara två: ett för att skapa ett maximerat skrivbord och ett för att visa kortkommandon.