För några månader sedan lade Microsoft ut källkoden till Kalkylatorn i Windows på Github.

Nu har Uno Platform använt koden för att ta fram versioner för både Android och IOS, detta efter en konvertering till C#. Medan Androidversionen kan laddas ner direkt från Google Play behöver du installera Testflight för att köra IOS-versionen, detta då den ännu inte har lagts ut på App Store.

Missa inte: Microsoft gör källkoden för Windowskalkylatorn öppen på Github

Uno Platform har även tagit fram en webbversion som baseras på Webassembly. Precis som mobilversionerna är denna gratis att använda.