Glöm tråkiga sekelskifteshus och funkisbyggnader från 40-talet! I appen Nya boendet hittar du bara nyproduktion.

Tjänsten fungerar alltså på ungefär samma sätt som Hemmet, men skillnaden är att alla bostäder är nybyggda.

I skrivande stund finns den bara i Stockholm och Uppsala – men före årsskiftet ska den vara rikstäckande.

Nya boendet