Ikonerna i Windows Aktivitetsfält är programmerade att göra en sak som standard – att visa små förhandsgranskningsversioner av alla öppna fönster och växla till det du klickar på. Det händer ingenting om du klickar direkt på ikonen, du måste välja önskat fönster.

Det här kan du justera med hjälp av modifieringar i systemregistret och ändra aktivitetsfältets beteende och funktion. Du kan till exempel ändra förhandsgranskningens storlek eller du kan ersätta förhandsgranskningarna med en listvy. I båda fallen måste du välja det fönster som du vill byta till från listan.

Men om du tycker att det vore praktiskt att automatiskt växla till det senast aktiva fönstret i ett program när du klickar på dess ikon i aktivitetsfältet går det också att ordna. Du kan fortfarande välja fönster som vanligt också.

För att åstadkomma detta måste du använda Registereditorn. Vår vanliga varning gäller – det är inte så svårt, men det finns alltid risker med Registereditorn, så om du är osäker, låt bli.

Aktvitetsfältet

1. Registret 

Starta Registereditorn genom att klicka på Startknappen, skriva regedit och trycka Enter. Klicka dig fram till nyckeln (mappen)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced.


Aktvitetsfältet

2. Nytt DWORD

Högerklicka på Advanced, välj Nytt och 32-bitarsvärde (DWORD). Ge det nya värdet namnet LastActiveClick. Dubbelklicka på värdet, skriv 1 i Data och stäng med OK.


3. Starta om

Stäng Registereditorn. Nu måste explorer.exe startas om. Enklast gör du detta genom att hålla ned Skift + Ctrl och högerklicka i Aktivitetsfältet. Klicka på Stäng Utforskaren.


Aktvitetsfältet

4. Testa

För att prova resultatet, skapa tre öppna fönster med till exempel Anteckningar. Ge dem olika innehåll och minimera dem ett i taget. Klicka på Anteckningar i aktivitetsfältet. Klicka igen för nästa fönster.