Om du ser reklam för en produkt kallad Wifi Superboost på Facebook bör du dra öronen åt dig. Enligt reklamen ska apparaten plocka bort spärrar som internetoperatörerna inför när deras nät belastas tungt, något som inte är sant.

Enligt säkerhetsexperten Karl Emil Nikka på Nikka Systems marknadsförs Wifi Superboost med hjälp av påhittade citat från två dataingenjörer som vanligtvis kallas för Leif och Torsten. Enligt dessa citat ska ”alla internetleverantörer” strypa trafiken för att lura folk att byta till ett dyrare internetpaket.

Genom att ”blockera din datarapport för din internetleverantör” sägs det bli ”omöjligt för internetleverantören att göra din internetanslutning långsammare”.

I själva verket är Wifi Superboost en produkt som förlänger räckvidden för hemmets wifi, vilket är en helt annan sak. Här bör det också påpekas att marknadsföringen är överdriven, detta då det rör sig om en högst ordinär produkt som använder sig av en gammal wifi-standard. Med andra ord gör du klokast i att undvika den här produkten helt och hållet.

De fula marknadsföringsknepen påminner starkt om de som för ett par år sedan användes för att saluföra tveksamma tv-antennprodukter, med fejkade produkthemsidor och påhittade kommentarer. Även dessa granskades av Nikka Systems när det begav sig 2017.