Om du är hemma har du antagligen bara ett wifi-nätverk som du kan ansluta till, det vill säga ditt eget. Kanske någon av dina grannar har ett oskyddat nätverk som du kan ansluta till, men det är inte särskilt etiskt även om det inte är olagligt.

Om du däremot är på rörlig fot har du ibland säkert ett val vilket nätverk du ska ansluta till och då ska du förstås som regel försöka ansluta till det starkaste. Vi visar några olika metoder att kontrollera ett nätverks signalstyrka i Windows 10.

De verktyg som finns inbyggda i Windows är inga höjdare, men de fungerar. Mycket bättre blir det med något externt program och vi tar även med ett sådant (det finns många att välja på).

Förutom att hjälpa dig att välja rätt nätverk kan metoderna också användas för att förbättra ditt nätverk hemma. Har du en dålig signalstyrka någonstans kan det till exempel hjälpa med en sådan enkel åtgärd som att flytta routern en bit.

Nätverk

1. Nätverk

Den första metoden är den enklaste och samtidigt minst tillförlitliga. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet. Antalet vita streck på wifi-symbolen visar en mycket ungefärlig signalstyrka.


Nätverk

2. Kommandotolken

Metod två är att starta Kommandotolken. Skriv netsh wlan show interfaces. En bit ned hittar du signalstyrkan i procent. Detta fungerar endast för det nätverk du är ansluten till.


Nätverk

3. Powershell

Metod tre är att starta Powershell. Skriv (netsh wlan show interfaces) -Match '^\s+Signal' -Replace '^\s+Signal\s+:\s+',''. Även detta visar signalstyrkan i procent och fungerar också bara för det nätverk du är ansluten till.


Nätverk

4. Wifiinfoview

Ladda ned programmet Wifiinfoview här. Kör filen WifiInfoView.exe. Kolumnen Signal Quality visar signalstyrkan för alla tillgängliga nätverk.