Justering av text i Microsoft Word är otroligt enkelt. Fliken Start har dedikerade knappar som låter dig vänsterjustera, högerjustera, centrera och marginaljustera texten. Detta är användbart när du behöver uppfylla vissa akademiska krav eller skapa ett riktigt snyggt dokument. Textjusteringen kan till och med variera för varje stycke.

Där vanlig textjustering är enkel är det inte lika lätt att anpassa text inuti tabeller. Det finns knappar för det också, men de kan vara lite förvirrande. När du skapar en tabell och skriver text i olika celler justeras den alltid till vänster. Undantaget är om du använder ett språk som skriver från höger till vänster, i sådana fall texten alltid kommer att justeras till höger.

Med tabeller finns det två anpassningar att överväga – vänster, höger eller centrering i förhållande till cellens vänstra och högra kant, samt uppe, nere eller centrerat i förhållande till cellens övre och nedre gräns. Som standard justeras texten till vänster och till toppen av cellen. Så här gör du för att ändra detta:

Tabeller

1. Klicka inuti cellen som du vill ändra textinriktningen för. Detta aktiverar de två flikar som gör att du kan anpassa tabellen.
2. Gå till fliken Layout.
3. I avdelningen Justering hittar du nio knappar för att anpassa text i en tabell, från vänsterjustering mot överkanten till högerjustering mot nederkanten.

Alla dessa inställningsmöjligheter kanske kan tyckas överdrivna, men en cell är i grunden uppdelad i nio sektioner och justeringen anpassas till de sektionerna. Om all text har samma storlek och längd ser dina celler förmodligen bra ut och tabellens utseende stör inte.

Men om vissa celler har massor av text medan andra bara har lite, kommer anpassningen att göra tabellen enklare att läsa.