Efter uppmärksammade masskjutningar i de amerikanska städerna El Paso och Dayton, Ohio har Ivanka Trump bett ett nytt team kallat Health Advanced Research Projects Agency, Harpa, som ska granska hälsoproblem, att komma på nya sätt att stoppa masskjutningar rapporterar The Washington Post.

Missa inte: Stoppa snokarsajterna som säljer våra personuppgifter

Teamet ska ha tagit fram ett tre-sidigt dokument med titeln “Stoppa abnorma dödliga händelser genom att övervinna mentala extremer” och kopplar masskjutningar till mental hälsa.

Dokumentet uppmanar den amerikanska regeringen att titta på om teknik kan vara en lösning på problemet genom att ny teknik skulle kunna upptäcka om mentalt ohälsosamma personer kommer bli våldsamma. Bland annat genom att spåra deras smartphones och smartklockor.

Kopplingen mellan masskjutningar som ett resultat av mental ohälsa har kritiserats hårt av experter. De pekar snarare på den stora förekomsten av skjutvapen i landet som ett problem, samt att attentatsmännen varit rasistiskt motiverade, skriver Yahoo News.

Tekniken som föreslås av dokumentet existerar inte i dagsläget, men att spåra människor på det sättet skulle innebära att man bryter mot de civila rättigheterna i landet.