När du googlar efter en viss nyhet kan det vara svårt att hitta originalkällan, detta då Googles algoritmer prioriterar de senaste artiklarna. Som en följd kan en kortfattad sammanfattning få betydligt fler klick än det ursprungliga avslöjandet.

Nu låter emellertid Googles nyhetschef Richard Gingras meddela att man tänker ändra på sina algoritmer, något som innebär att originalartiklarna ska hamna längre upp bland sökresultaten.

För att avgöra vilka artiklar som är originalen kommer Google att ta hjälp av 10 000 granskare runt om i världen. Informationen som samlas in ska sedan ligga till grund för de nya algoritmerna. På sikt kommer algoritmerna att på egen hand kunna avgöra vilka publikationer som brukar vara först med avslöjanden och vilka som nöjer sig med omskrivningar.

Förhoppningen är att de nya algoritmerna ska belöna gediget journalistiskt arbete, men om så blir fallet återstår att se.