Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning av kunders upplevelser i mobilbranschen visar på en fortsatt positiv trend.

Mobiloperatörerna får högre betyg än någonsin och i topp för nöjdast privatkunder 2019 hittas Halebop tätt följt av Hallon och Vimla.

Nöjdast företagskunder har Telia följt av Tele2 och Telenor. 

Svenskt Kvalitetsindex privatkunder 2019
Foto: Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex undersökning
Foto: Svenskt Kvalitetsindex

Undersökningen pågick under september och bestod av 1900 intervjuer.

De höga betygen spårar Svenskt Kvalietsindex till att branschen blivit bättre på att värdesätta sina kunder genom att erbjuda mindre tekniskt krångel, mer enkelhet och att bättre svara på deras klagomål.