Pandu Nayak, Googles vice ordförande för sökningar, meddelade nyligen att företaget ska implementera den artificiella intelligensen BERT i Google Search. Enkelt förklarat kan BERT liknas med en ai som förstår språkligt sammanhang.

Den smarta roboten kan nämligen ”se” och förstå orden som ligger före och efter ett specifikt ord och sedan sätta detta i en kontext. Något som visat sig särskilt användbart när det kommer till sökning, eftersom mänskliga formuleringar kan vara både vaga och förvirrade.

Läs också: Google-forskare lär ai att känna igen dofter.

Språkförståelse är en ständig utmaning och motiverar oss att ständigt utveckla vår sökmotor, meddelade Nayak och stoltserade med att BERT kommer att förbättra varje sökning med ungefär 10 procent, förutsatt att meningarna använder sig av prepositioner och är av det lite längre slaget.