Under tisdagen har säkerhetsföretaget Trend Micro släppt en ny rapport som förutspår att det kommer ske en ökning av cyberhot riktade mot e-sportare de kommande åren. Som bevisgrund argumenterar rapporten för att e-sportsbranschen fortsätter växa i popularitet och idag utgör en mångmiljardindustri, vilket gör den till ett allt mer attraktivt mål för cyberattacker.

Rapporten ger vidare exempel på den marknad av olika fusk och cyberbrottstjänster som finns att tillgå online och som inriktar sig specifikt på e-sport.

Den typ av attacker som rapporten väntar ska slå hårdast mot branschen framöver är utpressningsvirus, datastöld, överbelastningsattacker, attacker mot hårdvara och vad som kallas för cybercrime-as-a-service. I regel riktas attacker mot sårbarheter som svaga lösenord.

Rapporten drar slutsatsen att cyberkriminella i större skala kommer attackera e-sportindustrin på samma sätt som de tidigare riktat attacker mot övriga spelvärlden. Något som rapportens författare menar aktualiseras ytterligare av att e-sport hoppas på att bli en OS-gren i framtiden, vilket kan leda till att nationssponsrade hackare kommer att försöka rigga matcher.

Spelutvecklare, eventorganisatörer och sponsorer bör, enligt rapportens slutsats, därför alla vara medvetna om risken att i framtiden bli mål för politiskt såväl som ekonomiskt motiverade attacker.

Rapporten konstaterar samtidigt att detta inte innebär samma sak som att e-sportindustrin på något sätt är osäker utan tvärtom är väl medveten om problematiken och lägger stora resurser på att motverka den.