Wikipedia är en av internets mest besökta sajter och har för de allra flesta ersatt gamla tryckta uppslagsverk och andra faktakällor. Men samtidigt förekommer både fel och bedräglig redigering som gör att exempelvis de flesta universitet inte godkänner Wikipedia-artiklar i sig som källor.

Om du undrar över om någon faktauppgift på Wikipedia verkligen stämmer kan du kolla upp källan, åtminstone om artikelförfattaren har korrekta källhänvisningar. Men om det inte är en länk till en annan webbplats utan en bokreferens blir det svårt att faktiskt läsa originalet.

Det vill Internet Archive ändra på och har därför inlett ett projekt som ska förvandla dessa källhänvisningar till direktlänkar till ett tvåsidigt utdrag ur boken i fråga. Internet Archive har skannat 3,8 miljoner böcker och skannar ungefär tusen om dagen. Hittills har 130 000 länkar till 50 000 böcker redigerats, skriver Wired.

Internet Archives Wayback Machine har arkiverat 387 miljarder webbsidor sedan starten 2001 och har sedan tidigare ett projekt som ersätter trasiga länkar på Wikipedia med länkar till arkiverade versioner.