Google har genom åren flera gånger kritiserats för att inte göra lagom mycket för att skydda Android-användare från skadliga appar på Play Store. Företagets mer tillåtande attityd gentemot Apple har lett till fler incidenter där skadeprogram och andra osäkra appar har tagit sig in i butiken och spritts till användare.

Samtidigt är det svårt att anklaga Google för att inte ta säkerhet på allvar – företagets egna buggjägare i Project Zero har hittat allvarliga säkerhetsbrister inte bara i de egna systemen utan även konkurrenter och andras system.

Istället för att kämpa ensamt ska Google nu samarbeta med experter på säkerhetsföretag för att gemensamt bli bättre på att hitta och stoppa osäkra appar. Google kallar partnerskapet App Defense Alliance och till att börja med ingår ESET, Lookout och Zimperium.

På ett tekniskt plan innebär alliansen att Google ska integrera de tre säkerhetsfirmornas skadeprogramsskannare, och firmorna kommer också analysera nya och uppdaterade appar innan de släpps i butiken.