En ny rapport från den amerikanska pro-demokrati-gruppen Freedom House visar på att friheten på nätet har minskat för nionde året i rad.

Anledningen bakom spårar rapporten till hur sociala mediers roll förändrats. Från att ha varit ett demokratiserande medel som vem som helst kan använda för att sprida information och åsikter, har det nu blivit ett verktyg som används av olika världsmakter för att influera demokratiska val, sprida desinformation och censur samt övervaka befolkningen.

Rapporten har tittat närmare på och analyserat 65 olika länder från ett blandat spektrum. Enligt rapporten visar hälften av dessa på sämre frihet på nätet än tidigare, och enbart sexton av länderna har sett en förbättring. 47 av länderna använder övervakning av sociala medier för att arrestera människor med politiskt, religiösa eller socialat otillåtna åsikter.

Studien fastställer att det idag finns 3,8 miljarder männsikor som har tillgång till internet och av dessa så lever 71 procent i länder där du kan bli arresterad för att posta otillåtna åsikter online.

Kina utpekas som landet som är minst tolerant mot frihet på internet. Mest tolerant är Island. Rapporten varnar också för att framtida teknologisk utveckling inom områden som artificiell intelligens, biodata och 5g-uppkopplingar riskerar att förvärra situationen. 

För att lösa problemet uppmanar Freedom House rapport USA att ta en ledande roll för att skydda det öppna internet och demokratiska värderingar. Detta eftersom de största och mäktigaste teknikföretagen finns i landet.