Cookies är en viktig del av internet. Utan dem skulle webbplatser inte låta dig skapa konton och logga in, inte komma ihåg din kundvagn eller dina intressen och annonser skulle vara mindre relevanta och ännu mer irriterande.

På webben har alla en hatkärleksrelation till cookies – en del av dem behövs, medan andra spårar dig. Om du använder Google Chrome kan du enkelt se vilka cookies som lagras, kolla deras innehåll och vid behov ta bort dem eller blockera dem. (Det fungerar likartat i Firefox, men med skillnader.)

En webbsida kan använda väldigt många cookies och det är inte alltid enkelt att begripa vad de gör. Antalet kan också variera beroende på om du gick direkt till sidan eller kom till exempel via en sökning.

I exemplet tittar vi på PC för Allas egen sida. För att få reda på vad en cookie har för funktion kan du göra en sökning på dessa namn eller domän. Exempelvis används doubleclick.net för att visa annonser.

Cookies

1. Cookies 

Öppna aktuell webbsida i Chrome och klicka på det lilla låset vid webbadressen. En popup-ruta öppnas, där bland annat antalet cookies visas. Klicka på Cookies för att lista dem.


Cookies

2. Mappar

Kakorna är uppdelade i mappar, beroende på källan, som kan vara den aktuella sidan eller tjänster den använder. Nu kan du om du vill kolla upp varje enskild cookie med en sökning, vilket kan vara tidsödande.


Cookies

3. Blockera

Du kan markera cookies och välja att ta bort dem. De återkommer då normalt nästa gång du besöker sidan. Om det inte är önskvärt kan du i stället blockera dem.


Cookies

4. Tillåt

Om du upptäcker att blockering av en kaka ger sidan sämre funktion, ladda om sidan, gör om proceduren och byt till fliken Blockerade, där du kan markera en cookie och tillåta den igen.