Flera cybersäkerhetsföretag och välgörenhetsorganisationer har gått samman för att skapa en sammanslutning mot stalkerware, Coalition Against Stalkerware.

Stalkerware är en form program som kan användas för att övervaka en annan person på olika sätt. Stalkerwareappar är inte automatiskt olagliga utan befinner sig i vissa länder i en laglig gråzon vilket gör att antivirusprogram inte klassar dem som skadliga och tar bort dem.

Likväl är stalkerware ett återkommande verktyg som förekommer i fall rörande våld i nära relationer. Ett ytterligare problem med stalkerware är också att programen ofta inte kan tas bort från exempelvis offrets mobil utan att förövaren märker det.

Coalition Against Stalkerwares mål är att uppmärksamma problemet och arbeta för att bättre upptäcka och begränsa stalkerware, samt utbilda offer och organisationer om de tekniska aspekterna.

Deras lösning är en ny form av varning som tydligt informerar användaren om att det upptäckts mjukvara på deras enhet som tjuvlyssnar och övervakar vad de gör. Samt att utbilda offren om hur de kan få hjälp.

De vill också göra det olagligt att använda stalkerware för att spionera på andra människor utan deras godkännande. 

Coalition Against Stalkerware består för stunden av Avira, Electronic Frontier Foundation, the European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G Data Cyber Defense, Kaspersky, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, Nortin Life Lock, Operation Safe Escape och Weisser Ring.