I avdelningen företag som gillar abstrakta lösningar hittar vi idag Kaspersky. De har gjort ett samarbete med den svenska designern Benjamin Waye i form av en ring som har artificiella fingeravtryck inpräntade. Syftet är att visa hur bärarens biometriska data kan skyddas.

I pressreleasen kan vi bland annat läsa att "med dess kombination av design och teknik, gör ringen att bäraren framstår som visionär och nydanande". Nu vet ni det.

Ringen är koncept; ett exempel på en möjlig lösning för att skydda biometrisk data. Tanken är att den här typen av accessoar möjliggör för människor att låsa upp exempelvis sina telefoner utan att oroa sig för att få sin riktiga biometriska data stulen.

Till skillnad från ett riktigt fingeravtryck kan det konstgjorda fingeravtrycket ändras och registreras igen. Skulle biometrisk data läcka ut kan ringen ersättas med ett nytt konstgjort mönster, och personuppgifter hålls således säkra.

Kaspersky meddelar i samma veva att det inte finns några konkreta försäljningsplaner för ringen.

– Ringen är ett möjligt sätt att hantera cybersäkerhetsproblemen relaterade till biometri – men den är inte någon ultimat lösning. Istället skulle rutiner och tekniker behöva skapas som kan garantera att människors unika identitet skyddas. En sådan lösning har dock inte utvecklats ännu och för att vara helt ärlig är den nuvarande situationen kring biometri inte alls där den borde vara, säger Marco Preuss, chef för Kasperskys globala research och analysteam, i en kommentar.

Ringen är alltså mer tänkt för att skapa diskussion, berättar han.

– Med en alltmer utbredd användning av dessa tekniker är det ändå oerhört viktigt att vi inom berörda branscher diskuterar hur vi kan samarbeta att säkerställa att biometrisk data skyddas.