I både Android och IOS kan du använda kamerablixten på telefonen som en ficklampa. Möjligheten att göra det är numera en standardfunktion i respektive operativsystem, men så var det inte från början. Det var i stället en särskild app som skapades för ändamålet för länge sedan.

Det kom flera sådana appar och de var så populära att ficklampan så småningom blev en fast funktion i både IOS och Android. I båda operativsystemen måste du dock gå igenom några menyer och några klick för att öppna ficklampan. Det är inte särskilt svårt, men bökigt när den behövs i en hast.

Ett snabbare sätt att öppna ficklampan är att installera Shake Flashlight & Camera. Det är en gratis app för Android som låter dig använda två snabba nedåtgående rörelser med din enhet för att slå på ficklampan. Observera att appen innehåller annonser.

Appen är ganska lättviktig, så den borde inte konsumera mycket batteri. Tänk på att du måste slå på telefonen för att kunna använda den – det vore inte bra om ficklampan tändes i fickan…

Shake Flashlight & Camera

1. Installera

Gå till Google Play med telefonen (eller i datorn) och installera appen Shake Flashlight & Camera.


Shake Flashlight & Camera

2. Starta

När du öppnar appen ber den om tillstånd att komma åt kameran. Detta är för att det också finns en skakfunktion för att snabböppna kameran. Vill du inte ha den kan du neka.


Shake Flashlight & Camera

3. Aktivera

Ställ brytaren vid Shake Flashlight OFF i läge ON. Använd vid behov inställningarna (de tre prickarna) för att justera rörelsekänsligheten.


Shake Flashlight & Camera

4. Ingen meny

Med rätt inställning ska du nu kunna göra två ”huggande” rörelser med telefonen för att tända eller släcka ficklampan.