Du som sparar i fonder har precis fått ett nytt alternativ. Det heter Savr och är ett internetbaserat fondtorg som utmanar exempelvis Avanza och Nordnet. Savr lockar kunder med är lägre avgifter – enligt deras egna uppgifter är de 30-50 procent lägre än hos konkurrenterna.

Savr

I skrivande stund finns det cirka 1 300 fonder hos Savr, som i likhet med konkurrenterna står under Finansinspektionens kontroll.