Det är många av oss som har mängder av äldre teknikprylar i förråd där de inte gör någon större nytta. Funderar du på att slänga apparaterna finns det ett betydligt bättre alternativ, nämligen att skänka dem till Riksarkivet.

Riksarkivet efterlyser nämligen apparater som kan användas för att digitalisera det svenska kulturarvet. Med tanke på att det vimlar av rullband, magnetband, kassettband, videoband och disketter med mer eller mindre viktig information behövs det utrustning som kan läsa innehållet.

Allra helst vill Riksarkivet förstås ha fungerande apparater, men även defekta apparater kan vara av intresse eftersom man har ett behov av reservdelar. Som exempel anför man att en liten gummidetalj som smälte i en gammal bandspolningsmaskin gjorde hela apparaten på 25 kilo obrukbar.

Användare som vill bli av med sina gamla apparater från 1900-talet ombeds att kontakta Riksarkivet på mejladressen gammalteknik@riksarkivet.se.