Fler övervakningskameror

Vill man hålla koll på sitt hem – både inomhus och utomhus – och freda det mot oönskade gäster kan ett övervakningssystem vara en bra idé. Ett sådant består av en eller flera kameror med rörelsedetektorer som om rörelse upptäckts både skickar ett meddelande till användarens mobil och samtidigt spelar in ett kort videoklipp på det som utlöste larmet.

Detta är visserligen inte lika säkert och heltäckande som ett hemlarm, men heller inte lika dyrt i inköp och drift. Vissa av systemen i vårt test är dessutom utrustade med larmsignaler, vilket hjälper till att skrämma bort eventuella inbrottstjuvar eller inkräktare.

I vårt test har vi tagit med paket som har två kameror (och oftast en basstation), men som går att bygga ut med fler kameror. Kravet har också varit att de ska vara helt trådlösa och gå att använda både inom- och utomhus.

Larm och inspelning

För att ett övervakningssystem ska fungera bra är det två faktorer som är extra viktiga – hur det upptäcker och larmar om rörelse och hur det spelar in videoklipp på det som utlöste larmet.

Det är ju förstås lätt att larma så fort någonting överhuvudtaget rör sig i bilden, men ständiga larm om grenar som vajar i vinden eller bilar som åker förbi borta på gatan kan driva vem som helst till vansinne. Därför är en viktig funktion hos övervakningssystem att det går att justera känsligheten för rörelsesensorn och att det går att ställa in zoner i bilden där rörelse inte ska registreras. Övervakar man ett hus kan det exempelvis räcka med att larma om rörelse precis intill dörrar och fönster.

När rörelse sedan upptäcks är det viktigt att tillräckligt långa videoklipp spelas in för att man ska kunna identifiera den eller det som utlöste larmet. Bäst är också om det går att spara dessa videoklipp både i molnet och lokalt på exempelvis ett sd-kort.

Abonnemang och mörkerseende

För att klippen ska sparas i molnet krävs oftast ett abonnemang och att detta är så billigt som möjligt är förstås också önskvärt. Här är det helt klart värt att ställa sig frågan hur många dagar bakåt man behöver komma åt de videoklipp som spelats in, vare sig det handlar om manuellt inspelade klipp eller sådana som tagits vid upptäckt rörelse. Oftast innebär fler dagar ett dyrare abonnemang.

Då det ju inte finns någon garanti för att inbrott sker på dagtid (snarare tvärtom) är ett bra mörkerseende en viktig egenskap för kamerorna i övervakningssystemet. Vissa kameror i vårt test är dessutom försedda med en inbyggd belysning som aktiveras vid rörelse, vilket ger en ännu bättre bild.

Bildvinkel och bildkvalitet

Just bra bildkvalitet är en viktig egenskap för ett övervakningssystem. Dels vill man ju förstås ha en så skarp och tydlig bild som möjligt, vare sig det handlar om dagsljus, lampljus eller bilder tagna mitt i becksvarta natten med hjälp av kamerans mörkerseende.

Men även vilken bildvinkel kameran har spelar en stor roll. Ju högre värde för den diagonala bildvinkeln, desto mer får plats i kamerans bild. Samtidigt innebär en hög bildvinkel även en förvrängd bild. Här får man helt enkelt göra en avvägning hur mycket man behöver ha med i bilden och hur förvrängd man accepterar att den blir.

Så säger lagen om övervakning inom- och utomhus

Du får kamerabevaka din bostad och tomt utan att behöva ta hänsyn till vare sig dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen. Däremot får du inte bevaka utanför din tomtgräns eller in på någon annans tomt.

För att filma på en plats som ligger utanför den privata sfären måste du följa dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Detsamma gäller om du vill dela med dig av inspelat filmmaterial till en större krets människor, till exempel genom publicering på sociala medier. Mer information finns på Datainspektionens hemsida.

Glöm inte att informera

Slutligen kan det kanske vara på sin plats att återigen påminna om vikten av att informera övriga familjemedlemmar och andra besökare om att det finns övervakningskameror installerade. Även om ens eget hem inte berörs av kameraövervakningslagen bör man självklart respektera andras integritet och inte filma/övervaka dem i smyg.

Så gjorde vi testet

I vårt test har vi tagit med övervakningssystem med två kameror, men som går att utöka med fler kameror. Kravet har varit att de ska fungera både inom- och utomhus, samt att de ska vara helt trådlösa. Alla systemen varnar för upptäckt rörelse, men spelar inte in och lagrar videoklipp i molnet utan ett abonnemang. Dessa abonnemang har oftast en månadskostnad, men i vissa fall är de helt eller delvis gratis. Vissa tillverkare har flera olika system, men vi har i de fallen bara tagit in ”värstingmodellen”.