Vi har i olika tidigare tips tagit upp metoder att göra skärmdumpar i Windows, både hela och delar av skärmen. Men om du arbetar med ett dokument i Microsoft Word och behöver lägga till en skärmbild kan du spara några klick på att göra det inifrån programmet.

I stället för att krångla med olika skärmbildsprogram eller klassiska Print Screen och sedan hantera bilden i något bildredigeringsprogram går det att göra direkt i Word. Det här är en tämligen okänd och framför allt oanvänd funktion, även om den inte är dold på något vis.

Du kan snabbt och enkelt lägga till en skärmbild i en Office-fil om du vill underlätta läsningen eller fånga information utan att lämna programmet du arbetar i. Den fungerar dessutom likadant i Excel, Powerpoint och Outlook.

Du kan infoga hela programfönster eller använda verktyget Skärmurklipp för att markera en del av ett fönster.

Skärmbild

1. Infoga

Placera markören på den plats i dokumentet där du vill ha ditt skärmklipp. Byt till menyfliken Infoga och klicka på Skärmbild.


Skärmbild

2. Miniatyrer

Ett fönster öppnas med en miniatyrbild för varje fönster som finns öppet i Windows. Du behöver bara klicka på önskad bild för att omedelbart klistra in den i dokumentet.


Skärmbild

3. Klipp

Om du vill fånga ett specifikt område på skärmen i stället, klicka på Skärmurklipp längst ned i rutan, under alla miniatyrerna.


Skärmbild

4. Markera

Skärmen blir grådimmig och du kan använda kryssmarkören för att dra ut en ruta av det du vill kopiera, som sedan omedelbart infogas i dokumentet.