Nu har Post- och telestyrelsen (PTS) publicerat sin prisrapport för den svenska bredbandsmarknaden 2019.

Rapporten handlar om såväl fast som mobilt bredband, och håller sig till abonnemang som privatpersoner själva kan teckna, det vill säga inga gruppanslutningar.

Priserna för ett abonnemang med 100 megabit per sekund nedströms och 10 uppströms ligger mellan 121 och 544 kronor i månaden beroende på var du bor. Medianpriset är 270 kronor. För symmetriska abonnemang (100 både ner och upp) var medianpriset 326 kronor och prisspannet 173–599 kronor.

Abonnemang med 1 gigabyte per sekund har blivit betydligt dyrare än tidigare: Medianpriset steg från 625 kronor 2018 till 728 kronor 2019. Men prisskillnaderna är minst sagt stora: Det billigaste gigabitabonnemanget går på 371 kronor i månaden och det dyraste 1 268 kronor.

Priserna på mobilt bredband låg nästan oförändrade jämfört med 2018, men abonnemang med stora datamängder har överlag blivit billigare, skriver PTS.

PTS har också tittat på mobilabonnemang med datapotter. Abonnemang med stora datamängder kostar lika mycket som tidigare, medan priserna för abonnemang med lägre datamängder i vissa fall har gått upp.

Det lägsta priset för ett abonnemang med 2 gigabyte data är 96 kronor i månaden eller 48 kronor per gigabyte. Det billigaste abonnemanget med 100 gigabyte data går på 349 kronor i månaden eller 3,49 kronor per gigabyte. PTS skriver också att det finns allt färre abonnemang med små datamängder att välja mellan.