Att regelbundet byta lösenord är viktigt, men kan vara ganska lätt att välja bort eftersom det är lite jobbigt.
Men åtminstone i Windows kan du se till att du blir tvingad att byta. Du kanske tycker att det inte är så noga med just Windows, men det är extra viktigt om du använder ett Microsoft-konto, eftersom det ger tillgång inte bara till Windows utan alla Microsoft-tjänster du använder.

Loggar du in i Windows med ett lokalt konto är det inte lika känsligt, men förstås bra att byta ibland ändå.

Vi visar båda metoderna för att sätta en tid när lösenordet löper ut och måste bytas. För Microsoft-kontot görs det på webben och för ett lokalt konto förstås i datorn.

Windows-inloggning

1. Microsoftkonto

Gå till adressen login.live.com och logga in. Välj Ändra lösenord under Fler åtgärder. Bekräfta ditt lösenord. Verifiera vid behov din identitet med önskad metod.


Windows-lösenord

2. Ändra

Ange ditt nuvarande lösenord, plus ett nytt lösenord två gånger. Bocka för Se till att jag byter lösenord efter varje 72-dagarsperiod. Klicka på Spara.


Windows-lösenord

3. Lokalt konto

För ett lokalt konto, högerklicka på Start-knappen och välj Kommandotolken (administratör). Skriv wmic UserAccount where Name="användarnamn" set PasswordExpires=True


Windows-lösenord

4. Användarnamn

Istället för användarnamn ska du förstås skriva ditt eget användarnamn. Tryck Return. Skriv sedan net accounts /maxpwage:00 och tryck Return. Byt ut 00 mot önskat antal dagar.