Från och med den nuvarande version 80 av Microsoft Edge finns en ny funktion som automatiskt blockerar nedladdningen av vad Microsoft kallar för "oönskade appar". Med det menas program som kan följa med vid nedladdningen av andra program på nätet.

Funktionen behöver slås på manuellt första gången i Edge inställningar och blockerar appar som annonssmusslingsprogram, kryptogrävare med mera. Blockeringen arbetar ihop med Microsoft Defender Smartscreen som skannar och varnar användare för oönskade appar. Användare har också valet att överträda Microsofts blockering och låta appen installeras ändå om så önskas. 

Microsoft Edge blockerar oönskade appar

Microsoft klargör dock att de potentiellt oönskade apparna inte är samma sak som skadeprogram. Snarare är de att klassa som möjligt störande och kan sänka prestandan för din webbläsare.

Läs också: Google - "Installera inte Chrome-tillägg på Microsoft Edge" 

IDG News