Vi befinner oss just nu i en historisk tid, och corona-våren 2020 kommer för alltid att skrivas in i historieböckerna. Men hur var egentligen de här veckorna – för vanliga svenskar? Hur påverkades vårt vardagsliv och hur såg vi på morgondagen?

Det här är frågor som kommer att intressera framtidens historiker, och Nordiska museet har beslutat sig för att samla in våra minnen.

Minnen

Museet har till uppgift att skildra människans liv, och nu vill de att vi ska delar med oss av våra berättelser om de här veckorna – i såväl text som bilder och filmer.

Plattformen som används heter Minnen och den används av museer i Sverige och Norge för att samla in vanliga människors berättelser om sin samtid.