Du kanske har några appar i din Android-telefon eller platta som har åtkomst till internet för ofta eller i onödan. Något du kanske inte vill, eftersom det förbrukar data snabbare eller för att det dra mer batteri.

Eller också har du appar som du helt enkelt inte vill ge tillgång till internet.

Oavsett motiv visar vi här två sätt att blockera åtkomst till internet för en eller flera enskilda appar. Den första metoden är enklast och gäller för alla telefoner med Android 9 eller senare. Äldre telefoner behöver en särskild app.

 1. Öppna Inställningar.
 2. Gå till Nätverk och internet.
 3. Klicka på Dataanvändning.
 4. Klicka på Nätverksåtkomst.
 5. En lista med alla appar visas och du kan bocka av eller på både wifi och mobildata för varje app.

För äldre telefoner krävs att du installerar en brandväggsapp. Vi föreslår Netguard, som du installerar via Google Play Butik.

Netguard
 1. Efter installation, aktivera appen med reglaget högst upp.
 2. Klicka på OK för vpn-frågan två gånger.
 3. Klicka på OK två gånger igen.
 4. Bläddra fram Netguard och bocka för undantag för energisparande.
 5. Återgå till Netguard.
 6. Nu kan du enkelt stänga av (rött) eller slå på (grönt) både wifi och mobildata för varje app.