Har du någonsin behövt exportera hela katalogträdet från en viss mapp? Du kanske vill ha ett ordbehandlardokument som listar alla filer och mappar i en specifik mapp i din dator i en hierarkisk struktur?

Det kan vara användbart i många sammanhang, exempelvis för utskrift av innehållet i din musik- eller filmsamling. Eller kanske du vill klistra in fillistan i Excel för att göra något användbart av den där.

Det här är ganska enkelt att åstadkomma och du behöver inga andra verktyg än vad som redan finns i Windows, nämligen Kommandotolken.

Vi använder Windows-mappen på exempelbilderna, men du ska givetvis välja den mapp du behöver listan för.

Katalogträd

1. Utforska

Öppna Utforskaren och leta reda på den aktuella mappen (du kan välja hela C: om du vill). Skriv cmd i adressfältet och tryck Enter.


Katalogträd

2. Kommandotolk

Detta öppnar Kommandotolken direkt i mappen. Skriv tree /a /f > katalog.doc. Byt doc mot txt om du vill ha en textfil i stället för Word och lägg gärna till en sökväg.


Katalogträd

3. Skapa dokument

Ta bort /f om du bara vill lista undermappar, inte filer. När du tryckt Enter tar det en stund, beroende på mappens storlek. Sedan har du en fil, färdig att öppna.


Katalogträd

4. Redigera

Dokumentet innehåller ett mappträd som är klart för utskrift eller redigering.