Låt mig säga det från början. Jag vet väldigt lite om slåtterängar. Kanske är de avgörande för vår nations framtid, och då är det utmärkt att Jordbruksverket skakar fram 500 miljoner extra för att utveckla dem.

Jag vet däremot betydligt mer om Sveriges digitalisering, så låt mig återkomma till slåtterängarna. Det finns nämligen ett samband.

Du som besöker den här sajten behöver förmodligen inte övertygas om hur viktigt internet är. Du har länge förstått att informationsteknik är en av de saker som gör vårt land starkt. Men för många andra blev coronakarantänen ett tydligt uppvaknande.

Plötsligt kunde alla se hur viktigt det är ha tillgång till en snabb och stabil internetuppkoppling. Tack vare Sveriges bredbandsutbyggnad kunde många av oss utan problem lämna en riskabel arbetsplats för att i stället jobba hemma, vilket förstås är bra både för Sveriges ekonomi och hälsa.

Det visade sig snabbt att Sveriges infrastruktur faktiskt håller måttet. Och nätverken klarar inte bara av trycket från människor som jobbar hemifrån utan även från alla distansstudier.

Hundratusentals studerande vid gymnasieskolor, universitet och högskolor tittar på föreläsningar och kör grupparbeten via videokonferens, men ändå rasar internet inte samman.

Ja, näten klarar till och med av Netflix- och SVT Play-boomen – liksom att sända alla inställda konserter och föreställningar.

Allt det här är fantastiskt – men gäller tyvärr inte alla. När Post- och telestyrelsen (PTS) i slutet av mars släppte sin stora bredbandskartläggning visade den att nästan 20 procent av svenskarna fortfarande saknar tillgång till snabbt internet.

I delar av Sverige har så mycket som hälften av hushållen hamnat på efterkälken.

Regeringens tre år gamla bredbandsstrategi sa att 95 procent av oss skulle ha tillgång till snabbt bredband i år, men det lär knappast bli verklighet.

I synnerhet inte som Jordbruksverket mitt under coronakrisen beslöt att stoppa stödet till bredbandsutbyggnad på landsbygden under resten av året. I stället ska pengarna satsas på slåtterängar och betesmarker.

Jag vet som sagt inte hur viktiga slåtterängarna är, men när krisen är över tror jag det är dags för en storsatsning på att bekämpa det digitala utanförskapet. Snabbt internet behövs nämligen överallt – även på landsbygden.

Och coronakrisen har också visat på ett annat digitalt utanförskap. Många av våra äldreboenden saknar helt wifi, vilket gör att seniorer i karantän har fått det svårare att titta på SVT Play och att videosamtala med sina barnbarn.

Även här krävs storsatsningar.

I dag vet ingen vad som händer med coronasmittan – och ingen vet om det kommer en andra eller tredje våg. I dag ligger förstås allt fokus på vårdens hjältar och på att hitta lösningar som stoppar smittspridning och räddar liv.

Vad vi däremot vet är att vi kan behöva isolera oss även i framtiden, och då måste fler ha tillgång till bra internet.

Vi vet också att veckorna i karantän har fått både chefer och medarbetare att inse fördelen med distansjobb, och det här skiftet måste vara möjligt att göra överallt.

Det duger helt enkelt inte att lämna var femte svensk utanför.