I förra veckan skrev PC för Allas konsumentredaktör en krönika om bristen på valfrihet i kabel-tv-världen. "I en digital värld där vi klickar oss fram på våra mobila enheter borde vi faktiskt kunna välja själva", skrev han – och efterlyste möjligheten att slippa paket med kanaler som vi inte är intresserad av.

Igår fick han medhåll av PC för Allas läsare, som också efterlyser mer valfrihet när det gäller tv-kanalerna.

Idag ger Telenors tv-chef Leif Björklund svar. Han håller med om kritiken, men menar att förklaringen inte ligger hos operatörerna.

Leif Björklund
Leif Björklund är tv-chef på Telenor, som är en av jättarna på den svenska kabel-tv-marknaden.

"Tv-branschen tycks i mångas ögon börja bli mossig och gammalmodig. Kanske inte minst eftersom vi fortfarande köper samma tv-paket som vi gjorde för tjugo år sedan. Och faktum är att jag håller med.

Men jag vill samtidigt ge en nyanserad bild genom att belysa några tydliga utmaningar, och även slå ett slag för de förändringar som jag tror är viktiga för att förhindra att vi som bransch tar död på oss själva.

Kanalpaketen som Telenor och andra operatörer erbjuder i Sverige har i stora drag sett likadana ut sedan tidernas begynnelse och den främsta anledningen till det är att många affärsprinciper mellan aktörerna i branschen är kvar från 90-talet.

Det finns givetvis många orsaker till det, och vi operatörer är inte helt oskyldiga, men framför allt ser jag två problem där det måste till en förändring.

Det första problemet är att kanalbolagen, exempelvis TV4 Media, enbart säljer sina kanaler i paket till operatörerna. Det innebär att när vi som operatör vill köpa rättigheterna till exempelvis TV4 måste vi inte bara köpa rättigheterna för andra kanaler som ägs av TV4 Media, t.ex. Sjuan och TV12, utan dessutom lägga in dem i alla våra tv-paket. Det är alltid en paketdeal.

Det i sig beror på att kanalbolagen behöver få ut så många kanaler som möjligt till tittare, eftersom man säljer reklampaket som sträcker sig över flera kanaler, även dem med minimalt tittande.

Det andra problemet är att kanalbolagens gamla affärsmodell är under press eftersom övergången från vanligt tv-tittande till streaming har minskat bolagens tittarsiffror och annonsintäkter, vilket innebär att man helst vill locka tittarna direkt till sina egna appar, som TV4 Play och DPlay och på så sätt skapa inlåsningseffekter.

Det resulterar i att man har alla incitament att låta operatörerna stå kvar med 90-talsmodellen.

Digitaliseringen ger otroliga möjligheter, men den utmanar också etablerade affärsmodeller. Den har vänt upp och ned på andra branscher, inte minst upplevelseindustrin och musikbranschen, där såväl resor, hotell och hur vi konsumerar och köper musik förändrats i grunden.

Tv-branschen är inget undantag och kanalbolagen behöver nu se sanningen i vitögat och tillsammans med operatörerna hitta en modern affärsmodell för vår tid och inte bli kvar på stenåldern. Det tror vi är vägen framåt.

För att i slutändan måste vi som bransch ta vårt gemensamma ansvar för att skapa valfrihet och mervärde till de svenska tv-tittarna."

Leif Björklund, tv-chef på Telenor Sverige.