Sedan länge kan du i många webbläsare markera flera flikar genom att ctrl-klicka på dem (cmd-klicka på Mac) och sedan till exempel flytta hela samlingen till ett nytt fönster eller stänga dem på en gång.

Några webbläsare har även en funktion för att skapa grupper av flikar, och snart sällar sig Chrome till den skaran. Utvecklarna har testat en ny gruppfunktion en tid och meddelar nu att den ska släppas skarpt i nästa veckas Chrome-uppdatering.

Flikgrupper i Chrome kan namnges och färgmarkeras, vilket innebär att alla flikar som ingår i gruppen tydligt markeras med den färg du har valt, så att du snabbt kan se vilka som hör vart. Om du till exempel har en jobbgrupp och letar efter en flik som hör till jobbet behöver du bara titta på de flikar som har jobbfärgen.