FRÅGA. Jag har en fråga om konverteringsprogram. Jag har ett större antal bilder i png-format som jag vill ha konverterade till jpg. Känner ni till något lämpligt program för ändringen. Gärna på svenska då min datorengelska är något begränsad.
Mats

SVAR. Xnview MP är att bra program både för att öppna och konvertera filer i många filformat. Programmet är på svenska, även om webbsidan är på engelska. Du laddar ned det gratis på www.xnview.com.

För att konvertera filer gör du så här:

Xnview
  1. Öppna Xnview MP, välj Filläsaren och markera de du vill konvertera.
  2. Välj Verktyg, Konvertera flera så ser du fyra flikar. I den första lägger du till eller tar bort bilder. I den andra kan du välja åtgärder, exempelvis beskära, rotera och ändra storlek. Den tredje fliken låter dig välja filformat, namn etcetera. De sista två flikarna visar konverteringens status samt låter dig göra fler inställningar.
  3. När du har gjort de inställningar du vill trycker du på Konvertera.

Du hittar en mer detaljerade kom igång-guide till Xnview här.