Det finns säkert tillfällen när du behöver veta exakt hur många filer eller mappar som lagras i en viss mapp, oavsett om det gäller arbete eller din egen statistik. I Windows finns det många sätt att hitta denna information.

Så om du någonsin undrat hur man räknar antalet filer i en katalog, läs vidare. Här är fyra metoder för att räkna de element som finns i en mapp, med Utforskaren, Powershell och Kommandotolken.

Metoderna varierar lite beroende på om du bara vill veta antalet filer, eller om du också vill ha med mappar, samt om du också behöver undermappar och deras filer.

Fotnot: För att skriva tecknet | (vertikalstreck, eller pipe på engelska), använd tangentkombinationen Alt gr + <.

Räkna filer

1. Utforskaren

En enkel metod är att använda Utforskaren. Högerklicka på aktuell mapp och välj Egenskaper. Du får en totalsiffra för filer och mappar, men vet inte hur de är fördelade.


Räkna filer

2. Enklast

En ännu enklare variant med Utforskaren är att bara klicka på mappen och kika längst ned i vänstra hörnet. Detta visar dock bara aktuell nivå, inga undermappar.


Räkna filer

3. Powershell

Starta Powershell och skriv cd ”c:\dinmapp”. Skriv sedan (Get-ChildItem -Recurse | Measure-Object).Count. Ta bort -Recurse om du bara vill räkna högsta mappnivån.


Räkna filer

4. Kommandotolken

Starta Kommandotolken och skriv dir /a:-d /s /b "c:\dinmapp" | find /c ":\". Vill du bara räkna mappar, använd dir /a:d /s /b "c:\dinmapp" | find /c ":\".