Ett långt Excel-dokument kan vara rejält svårläst – täta vita rader med massor av siffror gör det lätt att förlora sig i dokumentet. Säkert har du sett att det därför är vanligt med skuggning av varannan rad. Den här ”pyjamasrandningen” ökar kontrasten och gör det hela lättare att hitta i.

Det finns olika sätt att lösa detta utan att du ska behöva sitta och skugga varje rad manuellt. Ett är att använda sig av en tabell och de färdiga formateringar som finns för en sådan med inbyggda färgmönster och scheman som du kan använda för att skugga dina Excel-data.

Denna metod är dock inte särskilt flexibel och vi ska därför i stället visa hur du kan utnyttja villkorsstyrd formatering. Det är inte jättesvårt och ger dig full kontroll över skuggningen av dina rader – eller kolumner.

Excel

1. Markera

Markera det område i ditt Excel-dokument som du vill ska vara randigt. Klicka på Markera alla om du vill tillämpa skuggning på hela kalkylbladet.


Excel

2. Formatering

Välj Villkorsstyrd formatering på menyfliken Start. Klicka på Ny regel och välj Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.


Excel

3. Formel

Skriv in formeln =REST(RAD();2)=0 (eller =REST(KOLUMN();2)=0 om du vill ha kolumner). Klicka på Formatera. Byt till fliken Fyllning och välj en färg.


Excel

4. Ränder

När du stängt med OK två gånger har du dina ränder på plats och det hela är lättare att läsa. Du kan om du vill tillämpa olika färger i olika delar av kalkylbladet.